TCSOFT HOTEL

1900.571.529

Mục lục

Phiếu thu tiền

Phiếu thu tiền là tính năng giúp ghi lại các khoản tiền đã thu từ khách hàng hoặc nhà cung cấp nợ tiền xuất nhập hàng tại khách sạn hoặc thu cân đối để cân bằng tổng thu trong khách sạn.
Để sử dụng tính năng phiếu thu tiền, bạn cần đăng nhập vào TCSOFT HOTEL và thực hiện theo những bước sau:

 Lưu ý:

 Để thực hiện các phiếu thu bạn cần chọn thời gian kiểm tra phiếu thu chi tiền. Cột số tiền tại phiếu thu hiển thị “0” tức là khách hàng hoặc nhà cung cấp đang nợ tiền khách sạn.

 

Kiểm tra công nợ khi tạo phiếu thu

Bước 1: Từ menu khách sạn > Chọn quản lý thu chi (1) > Chọn phiếu thu chi tiền (2) > Tích vào mã phiếu cần thu (3) > Chọn thu tiền (4).

Các bước thực hiện phiếu thu tiền
Trong loại thu có 2 loại: thu cân đối và thu tiền xuất nhập hàng

 Các loại thu trong phiếu thu tiền

► Thu tiền xuất nhập hàng
Bước 2: Tại giao diện phiếu thu tiền xuất nhập hàng, bạn điền đầy đủ thông tin vào các ô có dấu * (1) bắt buộc.

Giao diện phiếu thu tiền

  -  Người nộp
  -  Nhân viên
  -  Quỹ
  -  Loại thu
  -  Ngày thu
  -  Lý do (nếu có)
Bước 3: Nhấn Lưu hoặc Lưu và in (2) để hoàn tất.
  -  Lưu: Hoàn thành việc tạo phiếu thu
  -  Lưu và in: Hoàn thành việc tạo phiếu thu và in phiếu.

► Thu cân đối
Áp dụng khi có sự chênh lệch giữa thu thực tế và thu trên phần mềm, bạn cần nhập số tiền chênh lệch để cân đối khoản thu.
Ví dụ: Doanh thu tháng 1/2019 tại khách sạn:
+ Thực tế: 110.000.000 triệu
+ Phần mềm: 90.000.000 triệu

►  Khoản tiền cần thu cân đối: 10.000.000 triệu
Tại giao diện phiếu thu cân đối, bạn điền đầy đủ các thông tin vào ô có dấu * (1) bắt buộc:

Phiếu thu cân đối

  -  Nhân viên
  -  Quỹ
  -  Loại quỹ
  -  Số tiền
  -  Lý do (nếu có)

Nhấn Lưu hoặc Lưu và in (2)

Xem thêm
Tính năng    PHIẾU CHI TIỀN
=====================

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu trải nghiệm TCSOFT Hotel?

Đăng ký dùng thử
Dùng thử