TCSOFT HOTEL

1900.571.529

Mục lục

Giới thiệu báo cáo

                   
                        

TCSOFT HOTEL cung cấp tính năng báo cáo giúp bạn kiểm tra, theo dõi doanh thu và lợi nhuận của khách sạn từ báo cáo doanh thu; tồn sản phẩm; tồn kho nguyên liệuhiệu suất phòng ở thời điểm xem báo cáo một cách trực quan nhất, dựa vào đó chủ khách sạn sẽ đưa ra chiến lược quản lý và kinh doanh phù hợp, kịp thời. 
1.  Báo cáo doanh thu
Tính năng báo cáo doanh thu hỗ trợ bạn thao tác lọc và xem chi tiết các loại báo cáo doanh thu:
Doanh thu hóa đơn: Cung cấp toàn bộ thông tin từ tất cả các hóa đơn phát sinh trong quá trình giao dịch ở khách sạn: sản phẩm, dịch vụ, đặt trước....
Doanh thu tiền phòng: Xem và lọc kiểm tra chi tiết doanh thu tiền phòng, ngày giờ checkin, checkout của từng phòng trong khách sạn.
Doanh thu sản phẩm: Giúp bạn biết được tổng doanh thu các sản phẩm mà khách sạn đã bán.
Tổng doanh thu: Xem chi tiết tổng doanh thu của khách sạn từ các mã phiếu theo loại thu chi.
Các báo cáo doanh thu
2.  Tồn sản phẩm
Báo cáo tồn sản phẩm giúp bạn thống kê chi tiết thông tin các sản phẩm, số lượng tồn kho tại thời điểm xem báo cáo.
3.  Tồn kho nguyên liệu
Báo cáo tồn kho nguyên liệu giúp bạn thống kê chi tiết thông tin các nguyên liệu, số lượng tồn kho trong thời gian lọc nhất định.
4. Hiệu suất phòng
Báo cáo hiệu suất phòng hỗ trợ bạn xem chi tiết công suất sử dụng của từng loại phòng có trong khách sạn. 
Báo cáo hiệu suất phòng.

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu trải nghiệm TCSOFT Hotel?

Đăng ký dùng thử
Dùng thử