TCSOFT HOTEL

1900.571.529

Mục lục

Giới thiệu quản lý kho


                       

Sau khi đã hoàn tất khởi tạo sản phẩm, nguyên liệu. Các sản phẩm sẽ được quản lý tập trung tại phần quản lý kho.

Bạn có thể xem trực tiếp tên các sản phẩm, giá bán, số lượng tồn kho…
Đây cũng là nơi bạn tiến hành thao tác nhậpxuất sản phẩm, nguyên liệu; luân chuyển hàng hóa giữa các kho, cân bằng kho trong khách sạn… làm thay đổi số lượng tồn kho trên hệ thống.
Trong quản kho có một số nghiệp vụ cơ bản mà bạn cần quan tâm như sau:


1. Phiếu nhập nguyên liệu
Tính năng nhập nguyên liệu giúp bạn có thể nhập các nguyên liệu vào kho trong khách sạn. Đây là một trong những bước đầu tiên để tạo dựng dữ liệu quản lý kho khách sạn.
2. Phiếu nhập hàng 
Tính năng tạo phiếu nhập hàng được sử dụng để tạo đơn nhập hàng từ nhà cung cấp khi cần thêm sản phẩm vào kho.
3. Phiếu xuất nguyên liệu
Tính năng tạo phiếu xuất nguyên liệu được áp dụng khi khách sạn sử dụng nguyên liệu để xuất bán hàng trong khách sạn, hoặc trong trường hợp muốn cân bằng kho nguyên liệu giữa kho thực tế và kho trong phần mềm.
4. Phiếu xuất sản phẩm
Trong phiếu tạo phiếu xuất sản phẩm bạn có thể thêm mới phiếu xuất khi khách sạn bán lẻ sản phẩm hoặc xuất hủy khi sản phẩm đó hết hạn sử dụng. 
5. Sản phẩm kho hàng
TCSOFT HOTEL cung cấp tính năng sản phẩm kho hàng giúp bạn có thể cập nhật và kiểm soát toàn bộ các sản phẩm có trong kho khách sạn một cách đơn giản, nhanh chóng và chính xác. 

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu trải nghiệm TCSOFT Hotel?

Đăng ký dùng thử
Dùng thử
hotline
hotline