TCSOFT HOTEL

1900.571.529

Quản lý kho

Quản lý kho khách sạn

          Quản lý kho khách sạn là quản lý lượng hàng hóa, xuất nhập sản phẩm, nguyên liệu của khách sạn. Khách sạn có thể có nhiều kho hàng, việc quản lý này sẽ giúp cho nhà bếp, lễ tân hoặc các bộ phận có liên quan có thể biết được lượng hàng hóa nguyên liệu còn trong kho như thế nào từ đó có thể đề xuất luân chuyển hàng hóa kho hoặc xuất nhập hàng hóa mới vào kho.

Download tài liệu hướng dẫn quản lý kho

          Sản phẩm kho hàng: Cho biết tình trạng hàng hóa trong kho, số lượng, giá nhập, giá bán…


Quy trình nhập nguyên liệu vào kho sản phẩm trên TCSOFT HOTEL

          Phiếu nhập nguyên liệu: Là phiếu để nhập những nguyên liệu dùng để pha chế, chế biến mới ra được sản phẩm để bán cho khách hàng ví dụ như nước chanh, nước cam, bát phở bò…
Sửa, xóa, lọc thời gian xem phiếu nhập nguyên liệu

          Phiếu xuất nguyên liệu: là phiếu xuất đi những nguyên liệu đã bán hàng, tiêu hao trong quá trình pha chế hoặc xuất hủy do nhập nhầm, nguyên liệu hết hạn nhằm mục đích cân bằng số lượng nguyên liệu thực tế trong kho với số liệu trên phần mềm. Đăng kí demo dùng thử phần mềm quản lý khách sạn TCSOFT HOTEL

          Phiếu nhập: là phiếu nhập hàng hóa vào kho khách sạn để làm nguồn nguyên liệu, sản phẩm hoặc các tài sản khác. Phiếu chứa các thông tin quan trọng như nhà cung cấp, loại phiếu, kho hàng, số tiền, chiết khấu…
Phiếu nhập sản phẩm chuẩn

          Phiếu xuất hàng: là phiếu xuất hàng hóa ra khỏi kho khách sạn khi bán sản phẩm dịch vụ. Tương tự như phiếu xuất nguyên liệu, phiếu xuất hàng phục vụ nhiều mục đích như xuất bán hàng, tiêu hao, xuất hủy hay xuất chuyển kho. Phiếu chứa các thông tin quan trọng như nhà cung cấp, loại phiếu, kho hàng, số tiền, chiết khấu…
Quy trình thao tác xuất phiếu nhập kho sản phẩm
Xuất nguyên liệu chọn món muốn bán


Xuất sản phẩm


Sửa, xóa, lọc thời gian xem phiếu xuất

          Kho hàng: lưu trữ các danh mục kho hàng của khách sạn, thể hiện rõ ràng rằng nguồn nguyên liệu được lấy từ kho hàng nào nếu khách sạn có nhiều hơn một kho hàng.


Sản phẩm kho hàng

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu trải nghiệm TCSOFT Hotel?

Đăng ký dùng thử
Dùng thử
hotline
hotline