TCSOFT HOTEL

1900.571.529
29/06/2018 - 1255 lượt xem

Quản lý kho

Quản lý kho khách sạn.

          Quản lý kho khách sạn là quản lý lượng hàng hóa, xuất nhập sản phẩm, nguyên liệu của khách sạn. Khách sạn có thể có nhiều kho hàng, việc quản lý này sẽ giúp cho nhà bếp, lễ tân hoặc các bộ phận có liên quan có thể biết được lượng hàng hóa nguyên liệu còn trong kho như thế nào từ đó có thể đề xuất luân chuyển hàng hóa kho hoặc xuất nhập hàng hóa mới vào kho.

          Sản phẩm kho hàng: Cho biết tình trạng hàng hóa trong kho, số lượng, giá nhập, giá bán…

Quản lý kho phần mềm quản lý khách sạn

Danh mục loại xuất nhập.

          Phiếu nhập nguyên liệu: Là phiếu để nhập những nguyên liệu dùng để pha chế, chế biến mới ra được sản phẩm để bán cho khách hàng ví dụ như nước chanh, nước cam, bát phở bò…

Phiếu nhập nguyên liệu

Phiếu nhập nguyên liệu

          Phiếu xuất nguyên liệu: là phiếu xuất đi những nguyên liệu đã bán hàng, tiêu hao trong quá trình pha chế hoặc xuất hủy do nhập nhầm, nguyên liệu hết hạn nhằm mục đích cân bằng số lượng nguyên liệu thực tế trong kho với số liệu trên phần mềm.

Phiếu xuất nguyên liệu

Phiếu xuất nguyên liệu

          Phiếu nhập: là phiếu nhập hàng hóa vào kho khách sạn để làm nguồn nguyên liệu, sản phẩm hoặc các tài sản khác. Phiếu chứa các thông tin quan trọng như nhà cung cấp, loại phiếu, kho hàng, số tiền, chiết khấu…

Phiếu nhập hàng

Phiếu nhập hàng.

          Phiếu xuất hàng: là phiếu xuất hàng hóa ra khỏi kho khách sạn khi bán sản phẩm dịch vụ. Tương tự như phiếu xuất nguyên liệu, phiếu xuất hàng phục vụ nhiều mục đích như xuất bán hàng, tiêu hao, xuất hủy hay xuất chuyển kho. Phiếu chứa các thông tin quan trọng như nhà cung cấp, loại phiếu, kho hàng, số tiền, chiết khấu…

Phiếu xuất hàng.

          Kho hàng: lưu trữ các danh mục kho hàng của khách sạn, thể hiện rõ ràng rằng nguồn nguyên liệu được lấy từ kho hàng nào nếu khách sạn có nhiều hơn một kho hàng.

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu trải nghiệm TCSOFT Hotel?

Đăng ký dùng thử
Dùng thử