TCSOFT HOTEL

1900.571.529

Mục lục

Quản lý cơ sở


Sau khi đã đăng ký đăng nhập vào hệ thống của phần mềm, bước tiếp theo, bạn hãy thực hiện thiết lập các thông tin đầu tiên cho khách sạn của mình. Đây là bước bắt buộc phải thực hiện, nếu bỏ qua bạn sẽ không thể thao tác các tính năng tiếp theo trên hệ thống. 
TCSOFT HOTEL cung cấp tính năng quản lý cơ sở bao gồm các nội dung:
-  Tạo cơ sở khách sạn
Tạo cơ sở khách sạn

-  Tạo nhóm quyền và phân quyền
-  Phân quyền nhân viên
-  Nhật ký đăng nhập
Nhật ký đăng nhập

 

Xem thêm

Tính năng  ►  CẤU HÌNH KHÁCH SẠN VÀ TẠO DỮ LIỆU

=====================

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu trải nghiệm TCSOFT Hotel?

Đăng ký dùng thử
Dùng thử
hotline
hotline