TCSOFT HOTEL

1900.571.529

Mục lục

Sổ thu chi

Để xem sổ quỹ bạn cần thao tác như sau:
Bước 1: Chọn menu khách sạn > Chọn quản lý thu chi (1) > Chọn sổ thu chi (2). Hệ thống hiển thị màn hình.

Kiểm tra sổ thu chi

Xem chi tiết các thông tin theo quỹ tiền mặt hoặc ngân hàng mà khách sạn đã thực hiện:

 -  Tổng cộng
 -  Thu
 -  Chi

Bước 2: Bạn chọn lọc xem theo

► Thời gian
Để biết tình hình kinh doanh của khách sạn theo khoảng thời gian cần thống kê.

Kiểm tra sổ thu chi theo thời gian

► Thống kê theo module
Để biết doanh thu (lợi nhuận) theo tiền mặt hay ngân hàng (1)  Thống kê thu chi theo modudel  > Bấm tìm kiếm (2)

Kiểm tra sổ thu chi theo modudel

► Thống kê theo loại thu chi
Để biết nguồn thu và chi đến từ các khoản nào (1)  Thống kê theo loại thu chi > Bấm tìm kiếm (2)

Thống kê theo loại thu chi

Bước 3: Bạn có thể Xuất File Excel để lưu trữ.

 Lưu ý:

Tổng cộng (lợi nhuận) = Tổng thu – Tổng chi

 - Thu cân đối: Khi xuất hiện chênh lệch giữa tiền thu thực tế và thu trong phần mềm. Bạn cần nhập số tiền để cân đối.

 - Thu công nợ: Khách hàng hoặc nhà cung cấp thanh toán tiền nợ cho khách sạn.

 - Thu đặt cọc: Khi khách hàng đặt cọc tiền trước cho khách sạn.

 - Thu tiền phạt hủy đặt phòng: Trong trường hợp khách sạn áp dụng hình thức này, nếu khách hàng đặt phòng mà không đến ở.

 - Thu tiền xuất nhập hàng: Doanh thu từ số lượng sản phẩm hàng hóa bán ra trong khách sạn.   

 - Chi phí: Số tiền mà khách sạn phải chi trả.

 - Chi cân đối: Khi có sự chênh lệch giữa chi thực tế và chi trong phần mềm. Bạn cần nhập số tiền để chi cân đối.

 - Chi chuyển tiền: Chuyển tiền tài khoản này sang tài khoản khác (từ tiền mặt sang ngân hàng hoặc ngược lại, khi có sự chênh lệnh giữa hai tài khoản, bạn muốn cân đối tiền). Khi chi chuyển tiền thành công hệ thống sẽ tự động tạo một phiếu thu chuyển tiền đến tài khoản đó.

 - Chi công nợ: Khách sạn chi trả tiền cho khách hàng hoặc nhà cung cấp.

 - Chi lương: Khách sạn trả tiền lương cho nhân viên.

 - Chi tiền xuất nhập hàng: Số tiền chi trả để nhập hàng hóa, nguyên liệu về kho trong khách sạn.

- Chi trả tiền đặt cọc: Khi số tiền khách hàng đặt cọc lớn hơn số tiền khách hàng thanh toán trả phòng. Hoặc khách đặt cọc nhưng không đến ở, bạn sẽ cần thanh toán trả lại tiền cho khách hàng.

 Trong thống kê thu chi theo module, có cột nhà hàng và karaoke nếu khách sạn sử dụng tích hợp cả module nhà hàng và karoke trong khách sạn. Nếu chỉ sử dụng module khách sạn, thì hai module (nhà hàng và karaoke) sẽ không có số liệu và không ảnh hưởng đến tính lợi nhuận của khách sạn.

 

Xem thêm
Tính năng ► THỐNG KÊ TỒN QUỸ
=====================

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu trải nghiệm TCSOFT Hotel?

Đăng ký dùng thử
Dùng thử
hotline
hotline