TCSOFT HOTEL

1900.571.529

Mục lục

Giới thiệu quản lý phòng

                         
                        


TCSOFT HOTEL cung cấp tính năng quản lý phòng, đây là phân hệ dành cho bộ phận Lễ tân khách sạn, giúp bạn có thể dễ dàng quản lý chặt chẽ trạng thái phòng, thực hiện các thao tác: đặt phòng, nhận phòng, trả phòng hoặc bán lẻ các sản phẩm/dịch vụ ngay trên sơ đồ phòng... Các thông tin ngày giờ check in/check out liên tục được cập nhật theo giời gian thực chi tiết, chính xác trên sơ đồ phòng.
Trong quản lý phòng có một số nghiệp vụ mà bạn cần quan tâm như sau: 
1. Đặt phòng 
Giúp bạn đặt phòng đối với những khách sẽ đến khách sạn trong tương lai. Nhằm tối ưu doanh thu của khách sạn. 
Tại đây bạn có thể kiểm tra hiện trạng phòng thực tế trong khách sạn phòng trống, phòng đang có khách ở....
Đặt phòng, kiểm tra danh sách đặt phòng, xem, xóachỉnh sửa, cập nhật thông tin phòng như loại phòng, số lượng người...
2. Nhận phòng
Bạn có thể tiến hành nhận phòng cho khách trực tiếp trên sơ đồ phòng, nhận phòng trong hiện trạng phòng hoặc danh sách đặt phòng
3. Chỉnh sửa nhận phòng, chuyển phòng
Sau khi đã thực hiện nhận phòng, bạn có thế thay đổi các thông tin đúng với thực tế khách yêu cầu như: thời gian checkin/checkout; số lượng phòng, giá loại phòng, đặt sản phẩm/dịch vụ...
4. Trả phòng
Trong tính năng trả phòng cho phép bạn biết được tổng số tiền khách hàng cần thanh toán với khách sạn. 
Trong trường hợp khách chưa thanh toán ngay có thể ký gửi sang phòng có khách đang ở....
5. Bán lẻ sản phẩm/dịch vụ
Thêm trực tiếp khi nhận/đặt phòng
Bán lẻ trên sơ đồ phòng.
6. Kiểm tra hóa đơn phòng
Giúp chủ khách sạn quản lý, kiểm tra toàn bộ các hóa đơn đã thu theo thời gian hoặc nhân viên cần xem.
Tại tính năng kiểm tra hóa đơn phòng, bạn có thể thu công nợ trực tiếp với những khách hàng nợ tiền khách sạn; xem chi tiết hoặc xóa, chỉnh sửa và cập nhật thông tin các mã hóa đơn.

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu trải nghiệm TCSOFT Hotel?

Đăng ký dùng thử
Dùng thử