TCSOFT HOTEL

1900.571.529

Quản lý thu chi

Phần mềm quản lý khách sạn TCSOFT HOTEL tích hợp tính năng quản lý thu chi, với chức năng này cho phép bạn quản lý các hoạt động thu chi dịch vụ, cân đối thu chi, thu chi công nợ và thống kê tồn quỹ, thống kê công nợ.

Download tài liệu hướng dẫn quản lý thu chi

Cách xem tổng doanh thu:


Tổng doanh thu

Cách xem tổng doanh thu theo nhân viên


Tổng doanh thu theo nhân viên

 • - Sổ thu chi: Thống kê lại các khoản đã thu chi theo Module hoăc theo loại tài khoản thu chi trong khoảng thời gian từ ngày đến đến ngày để theo dõi luồng tiền và phân tích thu chi. Từ đó có thể tính toán được lợi nhuận, doanh thu khách sạn.
 • - Phiếu thu chi cân đối: phiếu này dùng để cân đối tài khi số tiền thực tế khác với số tiền trong tài khoản. Chọn quỹ tiền cần cân đối, loại thu chi, nhân viên thực hiện và nhập số tiền chênh lệch giữa thực tế và quỹ, tiếp đó ghi ngày thu và ghi chú.
 • - Thống kê thu chi theo Module: hiển thị tổng số tiền (thu trừ chi); thu chi tiền mặt hoặc thu chi tiền qua ngân hàng.
 •  

Thống kê thu chi Module
Thống kê thu chi Module


Doanh thu hóa đơn cả công nợ

 • - Thống kê theo loại thu chi sẽ hiển thị chi tiết: Tổng doanh thu gồm: thu cân đối; thu chuyển tiền; thu công nợ; thu tiền phòng; thu đặt cọc; thu tiền phạt hủy đặt phòng; thu tiền xuất nhập hàng.
 • Chi phí gồm: chi cân đối; chi chuyển tiền; chi công nợ; chi tiền xuất nhập hàng, chi tiền doanh thu sản phẩm.
 •  

Thống kê theo loại thu chi

Thống kê theo loại thu chi
 

 • - Phiếu thu chi tiền: Cho phép bạn quản lý tổng hợp hoặc chi tiết các loại phiếu thu chi từ khách lẻ cho đến nhà cung cấp: Phiếu thu nợ, phiếu thu tiền, phiếu chi tiền, in hoặc xuất ra file excel tùy chọn. Dễ dàng thêm sửa, hủy thông tin các phiếu khi tự tạo mới. Bạn chọn tất cả để hiện thị tổng hợp thông tin.
 •  

Phiếu thu chi tổng hợp

Phiếu thu chi tổng hợp
 

Để xem chi tiết bạn có thể chọn lọc theo mong muốn: theo ngày; nhân viên; quỹ; người nộp/hưởng; loại thu chi.

Ví dụ: Bạn chỉ xem thu công nợ tiền phòng. Chọn thời gian từ ngày đến ngày => chọn loại thu công nợ tiền phòng. Hệ thống sẽ chỉ lọc và thống kê thu công nợ tiền phòng.
 

Chi tiết phiếu thu công nợ tiền phòng

Chi tiết phiếu thu công nợ tiền phòng
 

Bạn muốn sửa hay xóa thông tin của phiếu: Tích chọn ô vuông cạnh mã phiếu => chọn sửa hoặc xóa => sau đó bạn chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cần thay đổi (nhân viên, loại, số tiền…)
 

Chỉnh sửa thông tin phiếu

Chỉnh sửa thông tin phiếu


Lọc thời gian xem doanh thu hóa đơn

 • - Phiếu thu công nợ: Phiếu thu công nợ từ khách hàng, nhà cung cấp chưa thanh toán hết cho khách sạn hoặc khách sạn cho nhà cung cấp nợ để trả một lần vào mỗi cuối tháng, quý, năm tùy mức độ liên kết hợp tác giữa khách sạn và nhà cung cấp. Mỗi phiếu thu công nợ sẽ ứng với một phiếu thu tại thời điểm các hoạt động cần lập phiếu thu.

Tại phiếu thu bạn điền các thông tin: Người nộp; nhân viên, quỹ, loại quỹ, ngày nộp, số tiền nợ => chọn hóa đơn nợ => Bạn tích các hóa đơn nợ mà khách muốn thanh toán => Bấm lưu => Danh sách các hóa đơn đã thanh toán sẽ được hiển thị trong mục danh sách hóa đơn. Lưu ý, có thể ghi rõ lý do thanh toán nợ vào ô lý do.

 

Phiếu thu nợ

Phiếu thu nợ
 

 • - Phiếu thu chi tiền cân đối: Phiếu này dùng để cân đối tài khoản khi số tiền thực tế khác với số tiền trong tài khoản.

Chọn nhân viên, loại quỹ thu chi cân đối, ngày thu, số tiền chênh lệch giữa thực tế và quỹ. Diễn giải lý do thu nếu muốn biết chi tiết thông tin.
 

Phiếu thu chi tiền cân đối

Phiếu thu chi tiền cân đối
 

 • - Phiếu chi tiền công nợ: Phiếu chi công nợ từ khách sạn, khách hàng cho đến nhà cung cấp do chưa thanh toán hết tiền cho họ hoặc thanh toán trả lương nhân viên, trả tiền điện…

Tại phiếu này cần nhập các thông tin: Người hưởng/ nhận tiền, nhân viên, quỹ, loại quỹ, ngày chi và số tiền chi => Ghi chú nếu cần thiết => Bấm lưu để hoàn thành phiếu chi tiền.
 

Phiếu chi công nợ

Phiếu chi công nợ
 

 • - Thống kê tồn quỹ: Giúp nhà quản lý kiểm soát được tổng số tiền đã thu chi; trong quỹ còn lại tổng bao nhiêu tiền. Có thể lọc tổng tiền theo thời gian hoặc theo quỹ (tiền mặt, ngân hàng).
 • - Thống kê công nợ: Tổng hợp tất cả các khoản nợ của khách sạn, khách hàng cho đến nhà cung cấp. Bạn có thể lọc theo thời gian từ ngày đến ngày theo: tất cả, khách hàng hoặc nhà cung cấp.
 •  

Phiếu thống kê công nợ

Phiếu thống kê công nợ

Báo cáo doanh thu tiền phòng

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu trải nghiệm TCSOFT Hotel?

Đăng ký dùng thử
Dùng thử