TCSOFT HOTEL

1900.571.529
TÍNH NĂNG
Professional
Premium
Danh mục chung
Quản lý tính tiền phòng
Quản lý xuất nhập và tồn kho
Quản lý đặt phòng cho khách đoàn
Quản lý đặt phòng cho khách lẻ
Quản lý thu chi
Quản lý công nợ
Quản lý đại lý
Quản lý khách hàng
Hệ thống báo cáo
Hỗ trợ nghiệp vụ phát sinh
Số lượng người dùng được khai báo Không giới hạn Không giới hạn
Số lượng cơ sở của khách sạn được hỗ trợ Không giới hạn Không giới hạnNhững tính năng mở rộng trong phần mềm quản lý khách sạn TCSOFT HOTEL


 

bảng giá phần mềm tcsoft hotel

Quy trình mua phần mềm quản lý khách sạn.

Quy trình mua hàng phần mềm quản lý khách sạn

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu trải nghiệm TCSOFT Hotel?

Đăng ký dùng thử
Dùng thử