TCSOFT HOTEL

1900.571.529

Mục lục

Bán lẻ sản phẩm/dịch vụ

Tính năng bán lẻ sản phẩm/dịch vụ được sử dụng khi khách vãng lai có nhu cầu sử dụng sản phẩm của khách sạn (có thể thanh toán ngay hoặc kí gửi hóa đơn vào phòng đang có khách ở, hệ thống sẽ tự động sinh một phiếu khách hàng nợ tiền khách sạn). 
Bạn có thể thêm mới sản phẩm/dịch vụ cho khách khi tiến hành
đặt phòng, nhận phòng cho khách. Bằng hai cách. 

 
1. Thêm sản phẩm/dịch vụ khi nhận/ đặt phòng.

Các bước thực hiện đặt trực tiếp sản phẩm/dịch vụ trên sơ đồ phòng.
Bước 1: Chọn menu khách sạn > Chọn quản lý phòng > Sơ đồ phòng.
Bước 2: Click chuột phải vào phòng đang ở > Chọn dịch vụ.
Hệ thống hiển thị màn hình.

Thêm sản phẩm/dịch vụ khi nhận/đặt phòng

Bước 3: Tại giao diện sản phẩm dịch vụ, sẽ hiển thị tất cả các sản phẩm có trong khách sạn > Tích vào dấu cộng màu đỏ để chọn tên sản phẩm > Nhập số lượng khách cần dùng.

Giao diện thêm sản phẩm/dịch vụ

Xóa: Nếu khách không muốn sử dụng sản phẩm > Tích vào dấu trừ Dấu trừ xóa sản phẩm/dịch vụ đã chọn để xóa sản phẩm đó.

Thêm dịch vụ: Nếu khách sử dụng thêm dịch vụ, chọn thêm dịch vụ > Chọn tên dịch vụ > Nhập số lượng dịch vụ > Bấm cập nhật.

Giao diện thêm dịch vụ

Bước 5: Nhấn Lưu để hoàn tất thông tin.

Lưu ý:

Với chức năng này, bạn cần cập nhật sản phẩm dịch vụ ở phần Danh mục khách sạn.


2.  Bán lẻ trên sơ đồ phòng.

Các bước thực hiện:
Bước 1: Từ menu khách sạn > Chọn quản lý phòng (1) > Bản lẻ (2).
Hệ thống màn hình hiển thị.

Các bước thực hiện bán lẻ trên sơ đồ phòng

Bước 2: Tại giao diện phiếu xuất sản phẩm, bạn điền đầy đủ thông tin vào các ô có dấu sao * là thông tin bắt buộc.

Giao diện phiếu xuất sản phẩm

Thông tin khách hàng và phiếu xuất:
 -  Khách hàng
 -  Loại quỹ
 -  Người xuất
 -  Phòng khách sạn kí gửi, phải là màu đậm đang có khách ở.
Phòng ký gửi
Thông tin về sản phẩm:
 -  Tên sản phẩm
 -  Số lượng.

Bước 3: Nhấn Lưu để hoàn tất.

Lưu ý:

Hóa đơn bán lẻ cũng được đưa vào doanh thu khách sạn trong báo cáo doanh thu sản phẩm.

Hóa đơn bán lẻ đã được thêm vào hệ thống. Bạn có thể kiểm tra theo 2 cách:

  Cách 1: Kiểm tra trong chức năng quản lý phòng.

  Cách 2: Kiểm tra trong chức năng quản lý thu chi.

Kiểm tra hóa đơn bán lẻ trong quản lý phòng

Tại đây bạn có thể xem chi tiết tất cả các hóa đơn khách khách đã trả tiền và chưa trả tiền. Ở cột đã trả: Hiển thị “0” tức khách hàng đang nợ tiền khách sạn.

Kiểm tra hóa đơn bán lẻ tại quản lý thu chi

Tại đây bạn chỉ có thể xem được các hóa đơn bản lẻ mà khách hàng đã thanh toán tiền cho khách sạn.
 

Xem thêm

Tính năng  ► KIỂM TRA HÓA ĐƠN PHÒNG

=====================

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu trải nghiệm TCSOFT Hotel?

Đăng ký dùng thử
Dùng thử