TCSOFT HOTEL

1900.571.529

Mục lục

Kiểm tra hóa đơn phòng

Tại tính năng hóa đơn phòng sẽ quản lý toàn bộ các hóa đơn từ doanh thu tiền phòng, sản phẩm, dịch vụ trong khách sạn tại thời điểm kiểm tra hóa đơn.
Bạn có thể xem trực tiếp các mã hóa đơn, xuất excel để lưu trữ báo cáo.
Trong hóa đơn phòng, có một số nghiệp vụ cơ bản mà bạn cần quan tâm như sau:

 
1.  Thống kê hóa đơn phòng.

Các bước thực hiện:
Bước 1: Chọn menu khách sạn > Chọn quản lý phòng (1) > Hóa đơn phòng (2). Hệ thống hiển thị màn hình.

Các bước thực hiện kiểm tra hóa đơn phòng

Xem chi tiết thông tin:

     -  Tên khách hàng
     -  Tổng tiền
     -  Khách trả
     -  Khách nợ

Bước 2: Lọc xem chi tiết hóa đơn phòng theo:

► Thời gian: hôm nay, hôm qua, 7 ngày trước… Nhấn tùy chọn để lựa chọn thời gian chính xác theo ý muốn (ví dụ 3 ngày từ 22/01/2019 đến 29/01/2019) > Bấm đống ý (quyết định chọn mốc thời gian) > Bấm tìm kiếm Tìm kiếm để xem hóa đơn.

Chọn thời gian tìm kiếm

► Nhân viên Chọn nhân viên tìm kiếm

Ví dụ: Nhân viên Trần Hữu, trong khoảng thời gian từ 21/01/2019 đến 29/01/2019 > Bấm tìm kiếm Tìm kiếm. Màn hình hiển thị kết quả.

► Tên khách hàng Tên khách hàng tìm kiếm. Bạn phải nhập chính xác tên khách hàng. Hệ thống sẽ lọc tất cả các hóa đơn mà khách hàng đã giao dịch tại khách sạn.

Ví dụ: Bạn nhập tên khách hàng Tuấn Hưng > Bấm tìm kiếm Tìm kiếm

Tìm kiếm hóa đơn tiền phòng
2.  Thu công nợ phòng.

Nếu khách hàng nợ tiền phòng khách sạn, cột còn nợ sẽ hiển thị số tiền màu đỏ (1)
Khách hàng muốn thanh toán. Bạn tiến hành tạo phiếu thu công nợ (2)
Các bước thực hiện:
Bước 1: Chọn menu khách sạn > Chọn quản lý phòng > Hóa đơn phòng.
Bước 2: Tích vào mã hóa đơn nợ > Bấm thu công nợ Thu công nợ. Hệ thống hiển thị màn hình.

Các bước thực hiện thu công nợ

Bước 3: Tại giao diện phiếu thu, bạn điền đầy đủ thông tin có dấu * bắt buộc.

Phiếu thu công nợ

   -  Quỹ
   -  Số tiền
   -  Nhân viên thu

Bước 4: Nhấn đồng ý để hoàn tất.

3.  Sửa hóa đơn phòng.

Các bước thực hiện:
Bước 1: Chọn menu khách sạn > Chọn quản lý phòng > Hóa đơn phòng.
Bước 2: Tích vào mã hóa đơn nợ > Bấm sửa Sửa

Sửa hóa đơn tiền phòng

Bước 3: Tại giao diện sẽ hiển thị phiếu trả phòng, bạn thực hiện thao tác tương tự như trong trả phòng. Kiểm tra cập nhật các thông tin cần thiết > Bấm lưu để hoàn tất. Hoặc ở lại để thoát không sửa hóa đơn.

Giao diện sửa hóa đơn phòng tương tự như trả phòng

Thông tin khi hoàn thành sửa hóa đơn

Giao diện khi hoàn tất thu nợ

4.  Xóa hóa đơn phòng.

Các bước thực hiện:
Bước 1: Từ menu khách sạn > Chọn quản lý phòng > Hóa đơn phòng.
Bước 2: Tích vào mã hóa đơn cần xóa > Bấm xóa Xóa. Hệ thống hiển thị màn hình

Xóa hóa đơn tiền phòng

Bước 3: Tại giao diện xóa, nhấn đồng ý để xóa hóa đơn. Hoặc nhấn hủy để giữ hóa đơn.

Xác nhận

5.  Xuất Excel hóa đơn phòng.

Để tiện cho việc theo dõi báo cáo hóa đơn tiền phòng và lưu trữ.
Các bước thực hiện:

Bước 1: Từ menu khách sạn > Chọn quản lý phòng > Hóa đơn phòng (1)
Các bước thực hiện xuất excel hóa đơn tiền phòng

Bước 2: Chọn thời gian (2) cần xuất báo cáo Thời gian > Bấm Excel (3 Xuất excel


 

Xem thêm

Tính năng   QUẢN LÝ BÁN HÀNG

=====================

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu trải nghiệm TCSOFT Hotel?

Đăng ký dùng thử
Dùng thử