TCSOFT HOTEL

1900.571.529

Mục lục

Chuyển phòng

Trường hợp khách đã nhận phòng, nhưng lại có yêu cầu chuyển phòng (từ phòng này sang phòng khác). Bạn sẽ cần sử dụng tính năng chuyển phòng.
Bạn thực hiện theo các bước sau: 

Bước 1: Từ menu khách sạn > Chọn quản lý phòng > Sơ đồ phòng.
Bước 2: Click vào phòng đang ở (1) > Chọn chuyển phòng (2)

Hệ thống hiển thị màn hình Các bước chuyển phòng

Thao tác chuyển phòng tương tự như chọn thêm phòng trong đặt phòng 

Ví dụ: Khách đang ở phòng 301Phòng đang ở, muốn chuyển sang phòng 302 Phòng sẵn sàng.

Sau khi tích chuyển sang phòng 302, trạng thái phòng sẽ chuyển sang màu Chuyển phòng mới thành công

Giao diện chọn phòng và giữ nguyên hóa đơn

Bước 3: Tích chọn phòng đang sẵn sàng (màu xanh lá cây) phù hợp với yêu cầu của khách hàng.
Nhấn giữ nguyên hóa đơn Giữ nguyên hóa đơn để toàn bộ số tiền từ hóa đơn sẽ được chuyển sang phòng mới.

Bước 4: Nhấn Lưu để hoàn tất chuyển phòng.

Giao diện phòng có khách đang ở

 

Tính năng  ►  TRẢ PHÒNG

=====================

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu trải nghiệm TCSOFT Hotel?

Đăng ký dùng thử
Dùng thử
hotline
hotline