TCSOFT HOTEL

1900.571.529

Mục lục

Nhóm sản phẩm

Chức năng nhóm sản phẩm hỗ trợ quản lý sản phẩm hoặc nguyên liệu dễ hơn khi chia các sản phẩm/nguyên liệu thành từng nhóm nhỏ. VD: Táo, Cam, Chuối thuộc nhóm Sản phẩm Hoa Quả, bạn cần tạo Nhóm Hoa Quả trước khi tạo sản phẩm Táo, Cam, Chuối.
Để thực hiện tính năng nhóm sản phẩm, bạn thực hiện theo hướng dẫn sau:
Bước 1: Chọn menu khách sạn > Chọn Danh mục (1) > Chọn sản phẩm, nguyên liệu (2) > Chọn nhóm sản phẩm (3) Nhóm sản phẩm > Bấm thêm mới (4) Thêm mới

Các bước thực hiện thêm mới nhóm sản phẩm

Bước 2: Tại giao diện nhóm sản phẩm, điền các thông tin “Tên nhóm sản phẩm”; “ghi chú” nếu có.

Giao diện nhóm sản phẩm

Bước 3: Nhấn Lưu để hoàn tất thông tin.
Sau khi tạo thành công, nhóm sản phẩm sẽ được hiển thị trong danh sách nhóm sản phẩm.

Danh sách nhóm sản phẩm

Ngoài ra, bạn có thể xem, sửa hoặc xóa nhóm sản phẩm (nếu muốn) bằng cách tích vào tên nhóm sản phẩm > Bấm sửa (thay đổi thông tin) > Bấm xóa (xóa nhóm sản phẩm).
 

Xem thêm

Tính năng    NGUYÊN LIỆU

=====================

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu trải nghiệm TCSOFT Hotel?

Đăng ký dùng thử
Dùng thử