TCSOFT HOTEL

1900.571.529

Mục lục

Sản phẩm kho hàng

Sau khi đã hoàn tất việc tạo các phiếu: Nhập nguyên liệu, nhập hàng, xuất nguyên liệu, xuất sản phẩm. Bạn cần kiểm tra kho hàng để biết số lượng các mặt hàng có trong kho.
Tính năng sản phẩm kho hàng được sử dụng để thống kê tồn kho thực tế của tất cả các sản phẩm có trong khách sạn.
Bạn nên kiểm tra thường xuyên để dựa vào đó bạn có thể biết được từng sản phẩm nào sắp hết hay còn nhiều để kịp thời nhập mới hoặc luân chuyển sản phẩm phù hợp. Đảm bảo hoạt động dịch vụ của khách sạn luôn ổn định
.
Để thực hiện tính năng sản phẩm kho hàng, bạn thao tác theo các bước sau:

Bước 1: Chọn menu khách sạn > Chọn Quản lý kho khách sạn > Chọn sản phẩm kho hàng. Hệ thống hiển thị màn hình.

Kiểm tra sản phẩm kho hàng

Bước 2: Bạn kiểm tra theo “tất cả sản phẩm” hoặc “từ khóa” tên chính xác của sản phẩm” > Bấm tìm kiếm.

  • ► Tất cả sản phẩm: Kiểm tra tất cả các sản phẩm

Ví dụ: Bạn muốn kiểm tra toàn bộ sản phẩm là đố uống.

Danh sách sản phẩm thuộc nhóm đồ uống

Xem chi tiết các sản phẩm
  + Tên sản phẩm
  + Nhóm sản phẩm cần lọc
  + Giá bán
  + Giá nhập
  + Số lượng

  • ► Từ khóa Từ khóa

Ví dụ: Bạn kiểm tra sản phẩm Bia Hà Nội Bia Hà Nội

Danh sách sản phầm đồ uống

 Bạn nên:

  • -  Trường hợp sản phẩm còn ít, cần tiến hành nhập sản phẩm.
  • -  Trường hợp sản phẩm còn nhiều hoặc sắp hết hạn, nên tiến hành xuất sản phẩm.


Xem thêm
Tính năng    QUẢN LÝ THU CHI
=====================

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu trải nghiệm TCSOFT Hotel?

Đăng ký dùng thử
Dùng thử
hotline
hotline