TCSOFT HOTEL

1900.571.529

Mục lục

Phiếu xuất nguyên liệu

Phiếu xuất nguyên liệu dùng để xuất đi những nguyên liệu đã bán hàng, tiêu hao trong quá trình pha chế hoặc xuất hủy do nhập nhầm, nguyên liệu hết hạn nhằm mục đích cân bằng số lượng nguyên liệu thực tế trong kho với số liệu trên phần mềm.
Trong bài viết này, TCSOFT HOTEL sẽ hướng dẫn bạn thực hiện tính năng xuất nguyên liệu. 

1. Thêm mới phiếu xuất nguyên liệu

Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn menu khách sạn > Chọn Quản lý kho khách sạn (1) > Chọn phiếu xuất nguyên liệu (2) > Bấm thêm mới (3)

Thêm mới phiếu xuất nguyên liệu

Bước 3: Tại giao diện phiếu xuất nguyên liệu, điền đầy thông tin vào các ô có dấu * bắt buộc.

Giao diện phiếu xuất nguyên liệu

  • Thông tin phiếu xuất (1)

          + Tên khách hàng
          + Ngày xuất

          + Ghi chú thông tin (nếu có)
          + Loại phiếu xuất.

  • Thông tin sản phẩm (2)

          + Tên sản phẩm
          + Số lượng

Bước 4: Nhấn Lưu để hoàn tất (3)

Lưu ý:

 Trong phiếu xuất nguyên liệu có 4 loại phiếu xuất chính:

Chọn loại phiếu xuất nguyên liệu

  •  -  Xuất bán hàng: Áp dụng với các sản phẩm, nguyên liệu bán trong ngày tại khách sạn (ví dụ: bát phở bò, đĩa hoa quả…)
  •  -  Xuất hủy: khi sản phẩm hết hạn sử dụng.
  •  -  Xuất tiêu hao: trong trường hợp có sự chênh lệch giữa kho trong phần mềm và kho thực tế.

Ví dụ: Xuất tiêu hao.

Khi xuất bán 10 bát phở bò theo công thức của nhà bếp (1 bát phở bò = 0,2kg thịt bò > 10 bát = 2kg thịt bò nguyên liệu)  chi tiết tại thiết lập sản phẩm nguyên liệu.

Giao diện nguyên liệu chi tiết sản phẩm

Nhưng trong kho thực tế lại mất đi 2,5kg thịt bò để làm ra 10 bát phở bò.

Như vậy giữa kho thực tế và kho trong phần mềm đang chênh lệch là 0,5kg thịt bò. Bạn sẽ cần chọn phiếu xuất tiêu hao để xuất tiêu hao 0,5kg thịt bò để cân bằng giữa hai kho > Bấm lưu.

Giao diện phiếu xuất tiêu hao

Với phiếu xuất tiêu hao và xuất hủy bạn sẽ không cần phải cập nhật thông tin khách hàng.
Sau khi xuất nguyên liệu thành công, mã các phiếu xuất sẽ được hiển thị trong danh sách phiếu xuất nguyên liệu.
Danh sách phiếu xuất nguyên liệu

2. Sửa/xóa phiếu xuất nguyên liệu

Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn menu khách sạn > Chọn quản lý kho khách sạn > Chọn phiếu xuất nguyên liệu > Tích vào tên mã phiếu xuất cần sửa/xóa (1) Mã phiếu xuất nguyên liệu

Sửa,xóa phiếu xuất nguyên liệu

Bước 2: Bấm Sửa/xóa (2) Sửa, xóa

Ví dụ: loại phiếu xuất (1); nguyên liệu (2); tăng (giảm) số lượng (3); xóa nguyên liệu (4) …> Bấm lưu để hoàn tất (5)

Giao diện sửa, xóa phiếu xuất nguyên liệu

  • Tại xóa phiếu xuất nguyên liệu, nhấn đồng ý để cập nhật. Hoặc nhấn hủy để không thay đổi phiếu xuất.

Xác nhận xóa

Lưu ý:

 Do khi sử dụng nguyên liệu, định lượng sẽ không có sự chính xác 100% trong quá trình sử dụng nên phần thống kê tồn kho nguyên liệu sẽ được tính vào cuối ngày hoặc cuối mỗi tuần.

3. Kiểm tra phiếu xuất nguyên liệu

Bước 1: Chọn menu khách sạn > Chọn quản lý kho khách sạn (1) > Chọn phiếu xuất nguyên liệu (2) > Bấm thêm mới (3)

Kiểm tra phiếu xuất nguyên liệu

Bước 2: Tại giao diện phiếu xuất nguyên liệu > Chọn món đã bán Chọn món đã bán

Giao diện chọn món đã bánBước 3: Tại giao diện chọn món đã bán > Chọn thời gian thống kê từ ngày đến ngày (1) (ví dụ: ngày hiện tại là 30/01/2019) > Chọn lấy dữ liệu (2) Lấy dữ liệu > Click vào tiếp theo (3) Tiếp theo để xem chi tiết nguyên liệu đã bán.

Giao diện lấy dữ liệu phiếu xuất

Bước 4: Nhấn Đồng ý (1) và Lưu (2) để hoàn tất.
Giao diện nguyên liệu đã bán

 

Xem thêm
Tính năng    PHIẾU XUẤT HÀNG

=====================

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu trải nghiệm TCSOFT Hotel?

Đăng ký dùng thử
Dùng thử
hotline
hotline