TCSOFT HOTEL

1900.571.529

Mục lục

Hiệu suất phòng

Báo cáo hiệu suất phòng hỗ trợ bạn xem chi tiết công suất sử dụng của từng loại phòng có trong khách sạn
Để xem báo cáo hiệu suất phòng, bạn thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Chọn menu khách sạn > Chọn báo cáo (1) > Chọn hiệu suất phòng (2). Hệ thống hiển thị màn hình.
Các bước thực hiện xem báo cáo hiệu suất phòng

Xem chi tiết các thông tin:
 -  Loại phòng
 -  Tổng phòng sử dụng
 -  Tổng số phòng đặt
 -  Tổng số phòng trống
 -  Tỷ lệ phòng sử dụng
 -  Tổng phòng có trong khách sạn

Bước 2: Bạn chọn “thời gian” (1) bắt đầu xem > Chọn khoảng thời gian (2) muốn xem > Bấm tải lại (3) xem báo cáo.
Lọc thời gian xem báo cáo hiệu suất phòng

Ví dụ: Chọn xem báo cáo hiệu suất phòng từ 25/01/2019
đến 7 ngày tiếp theo Xem báo cáo hiệu suất phòng trong 7 ngày (tức từ 25/01/2019 đến 31/01/2019).

Hệ thống tự động thống kê hiệu suất phòng theo điều kiện lọc đã chọn.
Hoàn tất xem báo cáo hiệu suất phòng

Bước 3: Chọn Xuất File Excel để lưu trữ báo cáo.
Xuất excel hiệu suất phòng

Lưu ý:

  •  Tổng phòng sử dụng: Là số lần sử dụng phòng đó trong một ngày ở khách sạn.

Ví dụ: Phòng đôi 102 ngày 25/01/2019 nghỉ giờ: từ 8 giờ đến 12 giờ, từ 5 giờ chiều đến 22 giờ đêm. Hệ thống sẽ hiển thị tổng phòng sử dụng của phòng đôi này là “1”.

  •  Tổng số phòng đặt: Tổng số phòng khách đặt trong một ngày của loại phòng đó.

Ví dụ: Nếu có 3 khách đặt loại phòng đôi trong cùng một ngày thì hệ thống sẽ hiển thị tổng số phòng đặt là “3”.

  Tổng số phòng trống = Tổng phòng – Tổng phòng sử dụng
 ►  Tỷ lệ phòng sử dụng sẽ được tính theo %.
  Hiệu suất phòng = Tổng phòng sử dụng/ Tổng phòng của khách sạn x 100%
►  Việc biết được tỷ lệ sử dụng phòng sẽ giúp bạn có những phương án tối ưu nhất để tăng doanh thu bán phòng. Có thể thực hiện các chương trình khuyến mãi, tri ân khách hàng…
 

Xem thêm
Tính năng  ►  KẾT THÚC
=====================

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu trải nghiệm TCSOFT Hotel?

Đăng ký dùng thử
Dùng thử