TCSOFT HOTEL

1900.571.529

Mục lục

Báo cáo doanh thu

Để kiểm tra chính xác tình hình kinh doanh và đưa ra các quyết định quan trọng đối với khách sạn, bạn cần quan tâm tới tính năng báo cáo doanh thu.
TCSOFT HOTEL cung cấp 4 loại báo cáo chi tiết, trực quan nhất về hoạt động tại khách sạn. 
 -   Doanh thu hóa đơn
 -   Doanh thu tiền phòng
 -   Doanh thu sản phẩm
 -   Tổng doanh thu
Để xem báo cáo doanh thu, bạn thực hiện theo các bước sau:

Chọn menu khách sạn > Chọn báo cáo (1) > Chọn báo cáo doanh thu (2). Hệ thống hiển thị màn hình 4 loại báo cáo:

Báo cáo doanh thu

1.  Doanh thu hóa đơn

Bước 1: Bấm doanh thu hóa đơn Doanh thu hóa đơn. Tại giao diện báo cáo doanh thu hóa đơn, bạn xem chi tiết các thông tin:
Kiểm tra doanh thu hóa đơn

 -  Mã hóa đơn
 -  Tên khách hàng
 -  Nội dung thu hóa đơn từ các phòng
 -  Ngày lập
 - Tiền đặt trước (khi tiến hành đặt phòng hoặc nhận phòng, chi tiết cách đặt cọc tiền xem tại đặt phòng khách sạn)
 -  Tiền sản phẩm
 -  Tiền dịch vụ
 -  Tiền phòng
 -  Phụ thu (nếu có)
 -  Giảm trừ
 Tổng tiền = tiền sản phẩm + dịch vụ + tiền phòng + phụ thu (nếu có) trong khoảng thời gian lựa chọn

Bước 2: Bạn chọn lọc xem báo cáo theo “thời gian” hoặc “chọn nhân viên” (tức nhân viên tạo hóa đơn)
Bấm tải lại Tải lại

►  Thời gian Thời gian xem doanh thu hóa đơn

Ví dụ: Bạn tích vào khung thời gian (1) > Chọn xem báo cáo trong 7 ngày trước (2) (tức là từ 25/01/2019 đến 31/01/2019) > Bấm đồng ý (3)

Thời gian kiểm tra hóa đơn

Nhấn tải lại xem báo cáo

Kiểm tra thành công doanh thu hóa đơn

 Lưu ý:

 Bạn chọn tùy chọn Tùy chọn chức năng tức thời gian muốn xem theo ý mình. Không phải là các mốc thời gian mà hệ thống đã mặc định sẵn như hôm nay, hôm qua, 7 ngày trước...

Ví dụ: Bấm tùy chọn (1) (từ ngày 15/12/2018 đến 31/12/2019) > Nhấn đồng ý (2)

Tùy chọn thời gian kiểm tra doanh thu hóa đơn

Nhấn tải lại để xem báo cáo

Tùy chọn doanh thu hóa đơn thành công

►  Chọn nhân viên Lọc theo nhân viên

Ví dụ: Bạn chọn nhân viên Trần Hữu (1) > chọn thời gian từ 25/01/2019 đến 31/01/2019 > Bấm tải lại (2) để xem báo cáo.

Kiểm tra theo nhân viên

Chi tiết tổng số mã hóa đơn sẽ được hiển thị ở cuối trang.
Tống số bản ghi

Bước 3: Bạn có thể Xuất File Excel để lưu trữ báo cáo.

Xuất excel doanh thu hóa đơn

2.  Doanh thu tiền phòng

Bước 1: Bấm doanh tiền phòng > Tại giao diện báo cáo doanh thu tiền phòng, bạn xem chi tiết các thông tin:

Báo cáo doanh thu tiền phòng

 -  Tên phòng
 -  Loại phòng
 -  Ngày check in
 -  Ngày check out
 - Tổng tiền (doanh thu tiền phòng từ các loại phòng trong khoảng thời gian đã lựa chọn)
 -  Ghi chú (nếu có)

Bước 2: Bạn có thể lọc theo “thời gian”; “loại phòng”; “phòng khách sạn” tức từng phòng trong khách sạn.

Điều kiện lọc báo cáo doanh thu tiền phòng

Ví dụ: Chọn loại phòng  Lọc theo loại phòng  
Bấm tải lại.

Dựa vào điều kiện lọc hệ thống đưa ra kết quả:

Lọc theo loại phòng thành công

Bước 3: Bấm tải lại để xem báo cáo

Tải lại báo cáo doanh thu tiền phòng

Bước 4: Bấm Xuất File Excel để lưu trữ báo cáo.

Xuất excel báo cáo doanh thu tiền phòng

3.  Doanh thu sản phẩm

Bước 1: Bấm doanh sản phẩm > Tại giao diện báo cáo doanh thu sản phẩm, bạn xem chi tiết các thông tin:

Báo cáo doanh thu sản phẩm

 -  Tên sản phẩm
 -  Nhân viên xuất sản phẩm
 -  Ngày xuất
 -  Số lượng
 -  Đơn giá
 - Tổng tiền (tổng tiền của các sản phẩm trong khoảng thời gian lựa chọn)

Bước 2: Bạn có thể lọc xem theo “thời gian”; “nhân viên”

Điều kiện xem báo cáo doanh thu sản phẩm

Bước 3: Bấm tải lại xem báo cáo.

Tải lại báo cáo doanh thu sản phẩm

Bước 4: Chọn Xuất File Excel để lưu trữ báo cáo

Xuất excel báo cáo doanh thu sản phẩm

4.  Tổng doanh thu

Bước 1: Bấm doanh tổng doanh thu > Tại giao diện báo cáo tổng doanh thu, bạn xem chi tiết các thông tin:

Báo cáo tổng doanh thu

 -  Mã phiếu
 -  Loại thu chi
 -  Ngày thu chi
 -  Nhân viên thu
 -  Ghi chú (nếu có)
Tổng doanh thu = tổng doanh thu hóa đơn + tổng doanh thu sản phẩm + tổng doanh thu tiền phòng (trong khoảng thời gian lựa chọn)

Bước 2: Bạn chọn lọc xem theo “thời gian”“chọn nhân viên thu” (tức nhân viên thực hiện thu chi); “loại quỹ”.

Điều kiện lọc báo cáo tổng doanh thu

Bước 3: Bấm tải lại xem báo cáo.

Tải lại báo cáo tổng doanh thu

Bước 4: Chọn Xuất File Excel để lưu trữ báo cáo.

Xuất excel báo cáo tổng doanh thu
 

Xem thêm
Tính năng  ►  TỒN SẢN PHẨM

=====================

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu trải nghiệm TCSOFT Hotel?

Đăng ký dùng thử
Dùng thử