TCSOFT HOTEL

1900.571.529

Mục lục

Tồn sản phẩm

Báo cáo tồn sản phẩm giúp bạn thống kê chi tiết số lượng tồn kho sản phẩm tại thời điểm xem báo cáo.
Để xem báo cáo tồn sản phẩm, bạn thực hiện như sau:
Bước 1: Chọn menu khách sạn > Chọn báo cáo (1) > Chọn tồn sản phẩm (2). Hệ thống hiển thị màn hình.

Các bước thực hiện xem báo cáo tồn sản phẩm

Xem chi tiết các thông tin:
 -  Tên sản phẩm
 -  Nhóm sản phẩm
 -  Tồn đầu
 -  Nhập trong kỳ
 -  Xuất trong kỳ
 -  Tồn cuối

Bước 2: Bạn chọn lọc xem theo “thời gian”; “kho hàng” (nếu có) “tất cả sản phẩm”; “từ khóa” (tên chính xác của sản phẩm).
Điều kiện lọc xem báo cáo tồn sản phẩm

Bước 3:  Bấm ô tìm kiếm Tìm kiếm xem báo cáo.

Tìm kiếm tồn sản phẩm

 Lưu ý:
  -  Tồn đầu: Là số lượng sản phẩm tồn kho trước khoảng thời gian cần xem.
  -  Nhập trong kỳ: Số lượng sản phẩm nhập trong khoảng thời gian lựa chọn
  -  Xuất trong kỳ: Số lượng sản phẩm xuất trong khoảng thời gian lựa chọn
  -  Tồn cuối: Là số lượng sản phẩm tồn kho đến thời điểm hiện tại.
 

Xem thêm
Tính năng  ► TỒN KHO NGUYÊN LIỆU

=====================

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu trải nghiệm TCSOFT Hotel?

Đăng ký dùng thử
Dùng thử