TCSOFT HOTEL

1900.571.529

Mục lục

Quy trình sử dụng

Để bắt đầu trải nghiệm các tính năng TCSOFT HOTEL cung cấp một cách hiệu quả nhất, bạn hãy thực hiện theo quy trình sử dụng dưới đây. 
1. Đăng ký và đăng nhập.

6. Chỉnh sửa nhận phòng.

11. Quản lý bán hàng.

2. Khởi tạo cơ sở, nhóm quyền và phân quyền.

7. Chuyển phòng.

12. Quản lý kho.

8. Trả phòng.

13. Quản lý thu chi.

9. Bán lẻ sản phẩm/dịch vụ.

14. Báo cáo.

10. Kiểm tra hóa đơn phòng.

15. Kết thúc.

 

Xem thêm

Tính năng   CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA PHẦN MỀM

=====================

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu trải nghiệm TCSOFT Hotel?

Đăng ký dùng thử
Dùng thử
hotline
hotline