TCSOFT HOTEL

1900.571.529

Mục lục

Tạo cơ sở khách sạn

Tại tính năng quản lý cơ sở bạn thực hiện: Hoàn thành thiết lập các thông tin ban đầu về khách sạn: tên cơ sở, địa chỉ, số tầng, số phòng... và chỉnh sửa, cập nhật lại các thông tin khởi tạo. 
1. Thêm mới cơ sở

Các bước thực hiện:
Bước 1: Bạn chọn Menu quản lý > Quản lý cơ sở >
Thêm mới . Hệ thống hiển thị màn hình.

Thêm mới cơ sở

Bước 2: Tại giao diện Cơ sở, bạn điền đầy đủ các thông tin cần thiết vào ô chứa dấu * bắt buộc
Bước 3: Nhấn Lưu để hoàn tất.

Lưu ý Lưu ý:

  Nếu khách sạn của bạn đã hoạt động trước khi sử dụng phần mềm, bạn cần lưu ý:
 -  Cơ sở là chức năng bắt buộc bạn phải thiết lập đầu tiên.
 -  Thêm dữ liệu về nhóm quyềnphân quyền cho nhân viên.
 -  Thiết lập các thông tin về cấu hình khách sạn.

2. Sửa/xóa cơ sở
Các bước thực hiện:

Bước 1: Bạn tích vào tên cơ sở cần sửa/xóa > Bấm sửa/xóa Sửa Xóa. Hệ thống hiển thị màn hình.

Sửa xóa cơ sở

Bước 2: Tại giao diện sửa cơ sở, bạn điều chỉnh thông tin ở các ô.

Sửa cơ sở

 -  Tên cơ sở
 -  Địa chỉ
 -  Email
 -  Mật khẩu email
…..

Bước 3: Nhấn Lưu để hoàn tất thay đổi.
Tại giao diện xóa cơ sở.

Xóa cơ sở

Bước 1: Nhấn Đồng ý để cập nhật xóa.
Bước 2: Nhấn Hủy để giữ cơ sở đó.

 

Xem thêm

Tính năng  TẠO NHÓM QUYỀN VÀ PHÂN QUYỀN

=====================

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu trải nghiệm TCSOFT Hotel?

Đăng ký dùng thử
Dùng thử