TCSOFT HOTEL

1900.571.529

Mục lục

Phân quyền nhân viên

Thêm mới nhân viên là thao tác cơ bản để khởi tại các thông tin của nhân viên: tài khoản, địa chỉ, mật khẩu... để thuận tiện cho việc quản lý nhân viên trong khách sạn. 
1. Thêm mới nhân viên
Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn Menu khách sạn > Nhân viên > Thêm mới Thêm mới
Bước 2: Tại giao diện nhân viên, bạn điền đầy đủ các thông tin cần thiết vào ô chứa dấu * là bắt buộc.

Thêm mới nhân viên
 -  Tài khoản
 -  Mật khẩu
 -  Họ và tên
 -  Email
 -  Số điện thoại
 -  Tên cơ sở khách sạn
 -  Thuộc nhóm (nhân viên thuộc nhóm quyền, ví dụ: lễ tân, kế toán…)

Bước 3: Nhấn Lưu để lưu thông tin.

Lưu ý Lưu ý:

Trong chức năng phân nhóm quyền cho nhân viên, người tiến hành phân quyền cần phải thuộc nhóm quyền đó hoặc có chức năng cao hơn mới có thể cấp nhóm quyền cho cấp dưới của mình.

2. Sửa/xóa nhân viên

Các bước thực hiện:
Bước 1: Bạn tích vào tên nhân viên cần sửa/xóa > Bấm sửa/xóa Sửa xóa
Bước 2: Tại giao diện sửa nhân viên, bạn điều chỉnh thông tin ở các ô

Sửa nhân viên

 -  Họ và tên
 -  Điện thoại
 -  Email
 -  Thuộc nhóm

Bước 3: Nhấn Lưu để lưu thông tin
Tại giao diện xóa nhân viên.

Xóa nhân viên

Bước 1: Nhấn Đồng ý để cập nhật xóa.
Bước 2: Nhấn Hủy nếu không muốn xóa.

3. Thay đổi mật khẩu

Các bước thực hiện:
Bước 1: Tích vào tài khoản nhân viên > Đổi mật khẩu Đổi mật khẩu
Bước 2: Tại giao diện đổi mật khẩu, thay đổi các thông tin:

Giao diện đổi mật khẩu

 -  Nhập mật khẩu mới (mật khẩu mới bạn muốn đặt cho tài khoản đang dùng)
 -  Xác nhận mật khẩu mới (nhập mật khẩu mới)

Bước 3: Nhấn Lưu để hoàn tất.
 

Xem thêm

Tính năng  ► NHẬT KÝ ĐĂNG NHẬP

=====================

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu trải nghiệm TCSOFT Hotel?

Đăng ký dùng thử
Dùng thử