TCSOFT HOTEL

1900.571.529

Mục lục

Cài đặt giá theo thời điểm

Trong chức năng giá theo thời điểm, cho phép hỗ trợ cập nhật đơn giá theo ngày/đêm/giờ/tháng. Tùy chỉnh thông tin giá từng loại phòng, ngoài ra, hệ thống còn có chức năng tính đơn giá cho việc check-in hoặc check-out quá giờ.
Để bắt đầu sử dụng tính năng cài đặt giá theo thời điểm, bạn cần thực hiện theo các bước sau:
1. Thêm mới loại giá phòng

Bước 1: Chọn menu quản lý khách sạn > Danh mục (1) > Giá theo thời điểm (2) > Bấm Thêm mới (3) button thêm mới . Hệ thống hiển thị màn hình

giá theo thời điểm

Bước 2: Tại giao diện cấu hình mức giá theo thời điểm, bạn điền đầy đủ các thông tin cần thiết vào ô chứa dấu * là bắt buộc.

Cấu hình giá theo thời điểm khách sạn
 -  Loại phòng
 -  Loại giá phòng
 -  Tên mức giá
 -  Đơn giá ngày
 -  Đơn giá đêm
 -  Đơn giá giờ


Bước 3: Nhấn Lưu để hoàn tất.

►  Các khái niệm sử dụng trong giá theo thời điểm. 

Khái niệm

Ý nghĩa

Giá theo thời điểm

Là mức giá được áp dụng cho một loại phòng tại một thời điểm cụ thể nào đó: Ví dụ: Standard (phòng đơn) bạn có thể áp dụng 4 loại mức giá: Giá mặc định; trong các khoảng ngày; ngày lễ; các ngày trong tuần

loại giá khách sạn

Giá mặc định

Áp dụng trong khi khách sạn không áp dụng mức giá đặc biệt khác thì hệ thống sẽ tự mặc định là giá mặc định. Giá khách sạn mặc định

Ví dụ: Đơn giá ngày là 300.000 VNĐ; Đơn giá đêm: 100.000 VNĐ/giờ.

Trong các khoảng ngày

Bạn chọn khoảng thời gian cần đặt từ ngày đến ngày (có thế áp dụng cho các chương trình khuyến mãi, giảm giá…)

 Giá khách sạn các ngày trong tuần

Ngày lễ

Bạn chọn khoảng thời gian cần đặt từ ngày đến ngày (trong ngày lễ, thông thường giá ngày lễ sẽ cao hơn giá ngày thường…) Giá khách sạn ngày lễ

Các ngày trong tuần

Bạn chọn mức giá theo các ngày trong tuần. giá khách sạn các ngày trong tuần

Ví dụ: giá phòng Standarrd từ thứ 2 đến thứ 6: 300.000 VNĐ; thứ 7, chủ nhật là: 400.000 VNĐ.

Tên mức giá

Tên của mức giá theo loại phòng do bạn tự đặt.

Ví dụ: Giá mặc định bạn để tên mức giá là Standard (phòng đơn).

Đơn giá ngày

Áp dụng mức giá cho một ngày.

Đơn giá đêm

Áp dụng cho những khách sạn có dịch vụ cho nghỉ giờ, nghỉ đêm.

Đơn giá tháng

Áp dụng cho những khách sạn có dịch vụ nghỉ theo tháng.

Người lớn

Áp dụng khi loại phòng có thêm người lớn vào ở, hệ thống sẽ tự động tính thêm giá phụ thu.

Ví dụ: 1 người lớn là 100.000 VNĐ

Trẻ em

Áp dụng khi loại phòng có thêm trẻ em vào ở, hệ thống sẽ tự động tính thêm giá phụ thu.

Ví dụ: 1 trẻ em là 50.000 VNĐ

Giá bán theo giờ

Mức giá cho số giờ khách hàng ở trong khách sạn.

Các bước thực hiện: Bạn tích vào mũi tên chọn số giờ (1) > Chọn giờ (2) > Đơn giá cho từng giờ tương ứng (3)

Nếu muốn xóa đơn giá cho từng giờ, bạn bấm vào dấu trừ để xóa (4).

Giá khách sạn khi phụ trội giờ

Giá phụ trội

 Khi khách ở quá số giờ khách sạn quy định, khách phải trả thêm số tiền tương ứng với số giờ khách ở thêm đó (check in sớm hoặc check out muộn).

Ví dụ: Khách sạn quy định giờ check in và check out là từ 12 giờ trưa ngày hôm nay đến 12 giờ trưa ngày hôm sau. Nếu bạn check in vào 11 giờ hoặc check out lúc 13 giờ thì sẽ phải trả thêm giá phụ trội của một tiếng đó.

Ví dụ: 1 tiếng là 100.000 VNĐ

 
 -  Phụ trội check in sớm (ngày)

khách sạn thu phụ trội checkin sớm

Bạn thực hiện: Cài đặt giờ (1) > Đơn giá (2) thao tác tương tự như giá bán theo giờ.

 -  Phụ trội quá giờ check out (ngày) 
 khách sạn tính phụ trội checkout muộn

Bạn thực hiện: Cài đặt giờ > Đơn giá.

 -  Phụ trội check in sớm (qua đêm)

Phụ trội checkin sớm đêm

Bạn thực hiện: Cài đặt giờ > Đơn giá.

 -  Phụ trội quá giờ check out (qua đêm)

phụ trội check out đêm

Bạn thực hiện: Cài đặt giờ > Đơn giá.

Lưu ý:

 Một loại phòng có thể có nhiều mức giá khác nhau, do việc chọn loại giá. Bạn cần điền tên mức giá rõ ràng để tránh trường hợp nhầm lẫn.

Ví dụ:

 -  Bạn chọn loại giá mặc định thì tên mức giá có thể tương ứng với tên loại phòng Standard (phòng đơn).
 - Cùng với loại phòng Standard, bạn chọn loại ngày lễ, khi đó bạn phải chọn khoảng thời gian từ ngày đến ngày, tên mức giá cũng cần thay đổi như Standard (phòng đơn) ngày lễ.
  2. Sửa/xóa giá theo thời điểm

Các bước thực hiện:
Bước 1: Bạn tích vào tên mức giá cần sửa/xóa > Bấm sửa/xóa
Bước 2: Tại giao diện sửa mức giá theo thời điểm, điều chỉnh thông tin ở các ô.
Nếu muốn xóa đơn giá cho từng phòng bạn chọn dấu trừ màu trắng để xóa cài đặt giờ đó.

Sửa mức giá theo thời điểm của khách sạn

Bước 3: Nhấn Lưu để hoàn tất.
Tại giao diện xóa mức giá theo thời điểm:

Xóa mức giá theo thời điểm của khách sạn

Bước 1: Nhấn Đồng ý để cập nhật xóa.
Bước 2: Nhấn Hủy nếu không muốn xóa.
 

Xem thêm

Tính năng    CÀI ĐẶT CHUNG

=====================

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu trải nghiệm TCSOFT Hotel?

Đăng ký dùng thử
Dùng thử