TCSOFT HOTEL

1900.571.529

Mục lục

Cài đặt cấu hình khách sạn

Tính năng cài đặt cấu hình khách sạn cho phép bạn thêm mớithay đổi các thông tin số lượng phòng, tên phòng, tên tầng...
Để hoàn thành cấu hình khách sạn, bạn cần thiết lập theo thứ tự sau: 

1. Danh sách loại phòng
Với mỗi khách sạn, thông thường sẽ có nhiều loại phòng khác nhau, VD: Phòng đôi, Phòng đơn, Phòng Vip… quản lý cần cập nhật những loại phòng có trong khách sạn của mình.

-  Thêm mới danh sách loại phòng.

Các bước thực hiện:
Bước 1: Chọn menu quản lý khách sạn > Danh mục (1) > Cấu hình khách sạn (2) > Danh sách loại phòng (3) > Bấm Thêm mới (4) Thêm mới Hệ thống hiển thị màn hình

Danh sách loại phòng
 Bước 2: Tại giao diện loại phòng khách sạn, bạn điền đầy đủ các thông tin cần thiết vào ô chứa dấu * là bắt buộc.

Loại phòng khách sạn

 -  Loại phòng
 -  Ký hiệu phòng (nếu có)
 -  Người lớn
 -  Trẻ em
 -  Ghi chú (nếu có, có thể là mô tả về phòng)

Bước 3: Nhấn Lưu hoặc Lưu Thêm để hoàn tất.
 -  Lưu: hoàn thành thêm mới loại phòng.
 -  Lưu và thêm: hoàn thành và tiếp tục thêm mới loại phòng.

Lưu ý Lưu ý:

Bạn cần cài đặt đúng số lượng người, ví dụ bạn cài đặt loại phòng này là 2 người, nhưng khi cập nhật thông tin khách hàng lại là 3 người, thì hệ thống sẽ tự động thu một giá phụ trội.

   Sửa/xóa loại phòng

Các bước thực hiện:
Bước 1: Bạn tích vào tên loại phòng cần sửa/xóa > Bấm sửa/xóa
Bước 2: Tại giao diện sửa loại phòng, điều chỉnh thông tin ở các ô.

Sửa loại phòng khách sạn

Bước 3: Nhấn Lưu để lưu thông tin hoặc nhấn Hủy để hủy thông tin điều chỉnh. Tại giao diện xóa loại phòng

Xóa loại phòng khách sạn

Bước 1: Nhấn Đồng ý để cập nhật xóa
Bước 2: Nhấn Hủy nếu không muốn xóa.

2. Danh sách tầng
Sơ đồ phòng sẽ được bố trí theo tầng, trong chức năng này Quản lý có thể tạo tên tầng, thứ tự sắp xếp của tầng, chọn loại phòng mặc định của tầng và số phòng của tầng. Hỗ trợ thêm mới”, “sửa”, “xóatầng.

-  Thêm mới tầng khách sạn

Các bước thực hiện:
Bước 1: Chọn menu quản lý khách sạn > Danh mục (1) > Cấu hình khách sạn (2) > Danh sách tầng (3) > Bấm Thêm mới (4) button thêm mới. Hệ thống hiển thị màn hình.

Danh sách tầng khách sạn

Bước 2: Tại giao diện thông tin tầng, bạn điền đầy đủ các thông tin cần thiết vào ô chứa dấu * là bắt buộc.

 Thêm mới tầng khách sạn
 -  Tên tầng
 -  Sắp xếp
 -  Số phòng
 -  Loại phòng mặc định
 -  Ghi chú (nếu có)
 -  Tòa nhà (nếu có)

Bước 3: Nhấn Lưu hoặc Lưu và thêm để lưu thông tin và tiếp tục thêm mới tầng khách sạn.

-  Sửa/xóa tầng khách sạn

Các bước thực hiện:
Bước 1: Bạn tích vào tên tầng cần sửa/xóa > Bấm sửa/xóa Button sửa và xóa
Bước 2: Tại giao diện sửa thông tin tầng, điều chỉnh thông tin ở các ô.

Sửa tầng khách sạn

Bước 3: Nhấn Lưu để lưu thông tin hoặc Hủy để hủy thay đổi.
Tại giao diện xóa thông tin tầng:

Xóa tầng khách sạn

Bước 1: Nhấn Đồng ý để cập nhật xóa.
Bước 2: Nhấn Hủy nếu không muốn xóa.

icon lưu ý Lưu ý:

 Khi bạn xóa tầng, đồng nghĩa với việc tất cả các phòng trong tầng đó cũng sẽ bị xóa theo.

 3. Danh sách phòng

Trong Danh sách phòng, bạn sẽ gán tên phòng bất kỳ tương đương với loại phòng và số tầng khách sạn. Hỗ trợ “thêm mới”, “sửa”, “xóa” phòng theo từng tầng.

-  Thêm mới phòng

Các bước thực hiện:
Bước 1: Chọn menu quản lý khách sạn > Danh mục (1) > Cấu hình khách sạn (2) > Danh sách phòng (3) > Bấm Thêm mới (4) Nút thêm mới. Hệ thống hiển thị màn hình.

Danh sách phòng khách sạn
Bước 2: Tại giao diện thông tin phòng, bạn điền đầy đủ các thông tin cần thiết vào ô chứa dấu * là bắt buộc.

sửa phòng khách sạn

Bước 3: Nhấn Lưu hoặc Lưu và thêm để lưu thông tin và tiếp tục thêm mới phòng.

-  Sửa/xóa phòng khách sạn.

Các bước thực hiện:
Bước 1: Bạn tích vào tên phòng cần sửa/xóa > Bấm sửa/xóa Nút sửa xóa
Bước 2: Tại giao diện sửa thông tin phòng, điều chỉnh thông tin ở các ô

Sửa thông tin phòng khách sạn

Bước 3: Nhấn Lưu để lưu thông tin hoặc Hủy để hủy thông tin thay đổi.
Tại giao diện xóa thông tin phòng:

Xóa phòng khách sạn

Bước 1: Nhấn Đồng ý để cập nhật xóa.
Bước 2: Nhấn Hủy nếu không muốn xóa.
 

Tính năng  ►  CÀI ĐẶT GIÁ THEO THỜI ĐIỂM

=====================

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu trải nghiệm TCSOFT Hotel?

Đăng ký dùng thử
Dùng thử