TCSOFT HOTEL

1900.571.529

Mục lục

Tạo nhóm quyền và phân quyền

Tính năng tạo nhóm quyền giúp chủ khách sạn dễ dàng quản lý nhân viên theo từng nhóm: Bạn có thể thêm mới và chỉnh sửa thông tin mã nhóm quyền, tên nhóm quyền....
1. Tạo nhóm quyền

-  Thêm mới nhóm quyền

Các bước thực hiện:
Bước 1: Chọn menu quản lý > Nhóm quyền (Nhóm người dùng cần phân quyền), (VD: Nhóm admin (là nhóm quản trị) > Thêm mới Thêm mới

Bước 2: Tại giao diện nhóm quyền, bạn điền đầy đủ các thông tin cần thiết vào ô chứa dấu * bắt buộc.

Thêm mới nhóm quyền

Bước 3: Nhấn Lưu để lưu thông tin.

-  Sửa/xóa nhóm quyền

Các bước thực hiện:
Bước 1: Bạn tích vào tên nhóm quyền cần sửa/xóa > Bấm sửa/xóa Sửa xóa

Sửa xóa nhóm quyền

Bước 2: Tại giao diện sửa nhóm quyền, bạn điều chỉnh thông tin ở các ô

Sửa nhóm quyền

 -  Tên nhóm quyền
 -  Ghi chú (nếu có).

Bước 3: Nhấn Lưu để lưu thông tin
Tại giao diện xóa nhóm quyền.

Xóa nhóm quyền

Bước 1: Nhấn Đồng ý để cập nhật xóa.
Bước 2: Nhấn Hủy để giữ nhóm quyền.
2. Phân quyền từng nhóm quyền
Các bước thực hiện:
Bước 1: Chọn Menu khách sạn > Chức năng (1) > Tên chức năng (2) > Chọn nhóm quyền cần phân quyền (3).

Phân quyền từng nhóm quyền

Bước 2: Bấm phân quyền (4) > Tích vào tên chức năng cần kích hoạt những quyền được cấp và bỏ tích những quyền không được cấp.

Phân quyền cho chức năng

 -  Xem
 -  Thêm
 -  Sửa
 -  Xóa

Bước 3: Nhấn Cập nhật để lưu thông tin.

Phân quyền kích hoạt thành công

Như vậy, bộ phận Lễ tân có quyền thêm, sửa, xóa, xem chức năng hiện trạng phòng trong chức năng quản lý phòng.

3.  Khóa nhóm quyền

Trong trường hợp nếu muốn khóa quyền kích hoạt.
Các bước thực hiện:
Bước 1: Chọn Menu khách sạn > Chức năng > Tên chức năng > Chọn nhóm quyền cần phân quyền.
Bước 2: Bấm phân quyền > Bỏ tích vào tên chức năng những quyền không được cấp.

Khóa nhóm quyền

Bước 3: Nhấn Cập nhật để lưu thông tin.

Khóa nhóm quyền thành công

Như vậy, bộ phận Lễ tân không có quyền thêm, sửa, xóa, xem chức năng mức giá hóa đơn trong chức năng quản lý phòng.

Bước 3: Nhấn Lưu để lưu thông tin.

Lưu ý Lưu ý:

    Ở mục đánh dấu có 2 phần là “Menu” và “Trạng thái”, khi bạn đánh dấu tương ứng với kích hoạt hoạt động và nếu bỏ tích tương ứng với việc khóa hoạt động.
 -  Menu khi được kích hoạt được hiểu là hiển thị trong giao diện phần mềm.
 -  Trạng thái khi được kích hoạt là chức năng được sử dụng.
Kích hoạt trạng thái

 

Xem thêm

Tính năng    PHÂN QUYỀN NHÂN VIÊN

=====================

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu trải nghiệm TCSOFT Hotel?

Đăng ký dùng thử
Dùng thử