TCSOFT HOTEL

1900.571.529

Các loại chi phí ảnh hưởng đến lợi nhuận khách sạn như thế nào

Việc kiểm soát chi phí hoạt động của khách sạn là điều cần thiết để vận hành một cơ sở lưu trú thành công. Chi phí kinh doanh cao và các loại chi phí có thể làm giảm tỷ suất lợi nhuận và đe dọa sức khỏe tài chính cũng như khả năng tồn tại lâu dài của khách sạn.
Trong kịch bản lý tưởng, chi phí vận hành sẽ phù hợp với tổng doanh thu, mang lại lợi nhuận cho chủ khách sạn. Nhưng việc tìm kiếm sự cân bằng phù hợp giữa doanh thu và chi phí trong khi vẫn duy trì các tiêu chuẩn về chất lượng và trải nghiệm của khách không phải lúc nào cũng dễ dàng. Với bí quyết và công cụ phù hợp sẵn có, bạn có thể cải thiện kết quả tài chính trong khi vẫn giữ được sự hài lòng của khách, nhân viên trung thành và phát triển kinh doanh khách sạn để đạt được thành công lâu dài.

Chi phí vận hành khách sạn là gì?

Chi phí vận hành khách sạn là chi phí liên quan đến việc duy trì và vận hành tài sản. Trong ngành khách sạn, chúng bao gồm từ các chi phí cố định như tiền thuê nhà, thuế tài sản và bảo hiểm đến các chi phí biến đổi như tiền lương theo giờ, chi phí tiện ích và hoa hồng đại lý du lịch.
Chi phí hoạt động được quản lý bởi từng bộ phận và được tổng hợp trong báo cáo lãi lỗ (P&L) của khách sạn. Trong P&L, chi phí hoạt động được phân chia theo tháng, bộ phận và được trừ vào doanh thu để tạo ra lợi nhuận gộp hoạt động của khách sạn, hay GOP, thước đo chính về hiệu quả hoạt động. Nếu GOP dương, tài sản đó đang hoạt động có lãi. Nếu GOP âm, khách sạn đang chi nhiều tiền hơn số tiền kiếm được và cần cắt giảm chi phí hoặc tăng doanh thu để cải thiện lợi nhuận.
Các loại chi phí ảnh hưởng đến lợi nhuận khách sạn như thế nào
Các loại chi phí ảnh hưởng đến lợi nhuận khách sạn như thế nào
 

Các loại chi phí hoạt động của khách sạn

Chi phí hoạt động của khách sạn có thể được chia thành hai loại:

Giá cố định

Chi phí cố định thường không đổi, mặc dù chúng có thể thay đổi theo định kỳ. Ví dụ: một khách sạn trả tiền thuê nhà và thuế bất động sản như nhau cho dù nó đang hoạt động với công suất 30% hay 100%.
Ví dụ về chi phí cố định trong khách sạn bao gồm:
 • Chi phí liên quan đến tiền lương
 • Thuê hoặc thế chấp
 • Thuế tài sản
 • Bảo hiểm
 • Cố định hóa đơn hàng tháng như truyền hình cáp và internet
 • Phí nhượng quyền và quản lý (nếu có)
 • Công nghệ (Ví dụ: phí đăng ký cố định hàng tháng)

Chi phí biến đổi

Chi phí biến đổi có thể dao động hàng ngày và thường tương quan với mức độ sử dụng phòng. Do đó, chúng khó dự đoán hơn nhưng dễ kiểm soát hơn, khiến chúng trở thành mục tiêu hàng đầu để cắt giảm chi phí. Ví dụ: chi phí nhân viên theo giờ và vật tư vệ sinh sẽ cao hơn khi khách sạn hoạt động với công suất 100% so với công suất 30%.
Ví dụ về chi phí biến đổi trong khách sạn bao gồm:
 • Lao động theo giờ
 • Các tiện ích như gas, điện và nước
 • Tiếp thị và phân phối
 • Đồ dùng dọn phòng
 • Chi phí bảo trì
 • Kho thực phẩm và đồ uống
 • Hoa hồng thẻ tín dụng và phí xử lý thanh toán khác
 • Công nghệ (nếu tính phí trên cơ sở mỗi lần sử dụng)
Lưu ý rằng một số chi phí, như chi phí lao động và công nghệ, có thể là cố định và thay đổi. Ví dụ: tiền lương được coi là chi phí cố định vì chúng không thay đổi đáng kể từ tháng này sang tháng khác, trong khi tiền lương theo giờ được coi là chi phí thay đổi vì chúng có thể dao động tương ứng với công suất sử dụng.
 Các loại chi phí ảnh hưởng đến lợi nhuận khách sạn như thế nào
Các loại chi phí ảnh hưởng đến lợi nhuận khách sạn như thế nào
 

Hiểu và kiểm soát chi phí vận hành khách sạn

Để kiểm soát chi phí, ban quản lý khách sạn cần biết tài sản của bạn đang chi tiêu bao nhiêu, tiền đi đâu và tại sao. Sử dụng báo cáo P&L để phân tích từng bộ phận và so sánh hiệu suất với ngân sách, dự báo cũng như các tháng và năm trước đó. Tìm kiếm các mô hình, ngoại lệ và các lĩnh vực cần cải thiện.
 • Các chỉ số hiệu suất chính (KPI) sau đây sẽ giúp bạn hiểu chi phí ảnh hưởng như thế nào đến doanh thu và lợi nhuận. Chúng có thể được đo theo ngày, tháng hoặc năm.
 • Chi phí trên mỗi phòng sử dụng (CPOR)
Chi phí trên mỗi phòng sử dụng, hay CPOR, là thước đo chi phí trung bình của một khách lưu trú trong phòng khách sạn, bao gồm cả chi phí cố định và chi phí biến đổi. CPOR càng thấp thì khách sạn càng có thể kiếm được nhiều lợi nhuận từ việc bán phòng. CPOR được tính bằng cách chia tổng chi phí bộ phận phòng cho tổng số phòng bán được trong một khoảng thời gian nhất định.
 • CPOR = Tổng chi phí phòng/Tổng số phòng đã bán
 • chi phí cho mỗi phòng sử dụng CPOR
Chi phí trên mỗi phòng sẵn có (CostPAR)
Chi phí trên mỗi phòng sẵn có, hay CostPAR, tương tự như CPOR, ngoại trừ việc nó đo lường chi phí trung bình để phục vụ tất cả các phòng trong cơ sở lưu trú, không chỉ các phòng có người sử dụng. Trong khi số lượng phòng trống có thể biến động từng ngày thì số lượng phòng sẵn có lại tương đối cố định. CPAR được tính bằng cách chia tổng chi phí bộ phận phòng cho tổng số đêm phòng có sẵn trong một khoảng thời gian nhất định.
 • CPAR = Tổng chi phí phòng/Tổng số đêm phòng có sẵn
Lợi nhuận hoạt động gộp trên mỗi phòng sẵn có (GOPPAR)
Tổng lợi nhuận hoạt động trên mỗi phòng có sẵn, hay GOPPAR, là thước đo lợi nhuận gộp hoạt động trung bình so với số phòng có sẵn trong một khách sạn. GOPPAR được tính bằng cách chia tổng lợi nhuận hoạt động cho tổng số đêm phòng sẵn có trong một khoảng thời gian nhất định.
 • GOPPAR = GOP/Tổng số đêm phòng trống
 • Lợi nhuận hoạt động gộp trên mỗi trung bình
 • phòng có sẵn
Lao động trên mỗi phòng có sẵn (LPAR)
Theo STR, lao động là một trong những khoản chi tiêu cao nhất đối với các khách sạn, chiếm trung bình 49% tổng chi phí. Kể từ đại dịch, chi phí lao động thậm chí còn tăng cao hơn nữa. Chi phí lao động trên mỗi phòng có sẵn, hay LPAR, là thước đo chi phí lao động của khách sạn so với số phòng có sẵn. LPAR được tính bằng cách chia tổng chi phí lao động cho tổng số phòng có sẵn trong một khoảng thời gian nhất định.
 • LPAR = Tổng số lao động/Tổng số đêm phòng có sẵn
 • Lao động trên mỗi phòng có sẵn LPAR
Chi phí thu hút khách (GAC)
Chi phí thu hút khách, hay GAC, là chi phí được sử dụng để tạo lượt đặt phòng cho khách sạn. Điều này bao gồm hoa hồng đại lý, phí giao dịch và chi phí bán hàng & tiếp thị. Nhìn chung, chi phí mua phòng càng thấp thì việc bán phòng càng có lãi. Để tính GAC, hãy chia tổng chi phí mua lại cho tổng doanh thu phòng trong một khoảng thời gian nhất định rồi nhân với 100.
 • GAC = Tổng chi phí mua lại/Tổng doanh thu phòng x 100

6 cách giảm chi phí vận hành khách sạn

Bây giờ, hãy tưởng tượng bạn đã phân tích báo cáo P&L của mình và nhận thấy rằng chi phí hoạt động đã tăng quá cao ở các phòng ban. Mặc dù mỗi cơ sở kinh doanh sẽ có cách tiếp cận khác nhau, dưới đây là một số lĩnh vực chính cần xem xét để hợp lý hóa hoạt động và tối ưu hóa chi phí.
 Các loại chi phí ảnh hưởng đến lợi nhuận khách sạn như thế nào
Các loại chi phí ảnh hưởng đến lợi nhuận khách sạn như thế nào
 

1. Lên lịch thông minh hơn

Lập kế hoạch hiệu quả là cách dễ nhất để quản lý chi phí lao động. Trình độ nhân sự phải có mối tương quan chặt chẽ với luồng người đến và đi. Ví dụ, nhân viên dọn phòng nên được sắp xếp lịch dựa trên công suất phòng dự kiến hàng ngày và thời gian trung bình cần thiết để dọn phòng. Đối với tất cả các bộ phận, chi phí có thể được cắt giảm bằng cách cử nhân viên về nhà sớm hoặc yêu cầu họ đến muộn hơn khi khách sạn yên tĩnh hơn dự kiến.

2. Đào tạo chéo nhân viên

Các nhân viên càng linh hoạt hơn trong việc đảm nhận nhiệm vụ ở các bộ phận khác thì bạn càng phải linh hoạt hơn trong việc điều chuyển các nguồn lực đến nơi cần thiết nhất. Ví dụ, ở một số cơ sở kinh doanh nhỏ hơn, nhân viên lễ tân được đào tạo để sắp xếp chỗ ngồi cho khách trong nhà hàng, cung cấp dịch vụ phòng và dọn phòng. Đào tạo chéo cho phép bạn hoạt động với ít nhân viên hơn tại cơ sở kinh doanh, xây dựng tinh thần đồng đội và giúp nhân viên phát triển các kỹ năng mới.

3. Cung cấp dịch vụ dọn phòng theo yêu cầu

Trong ngành khách sạn, khách du lịch ngày càng mong đợi các dịch vụ dọn phòng tùy chọn và nhiều người thích sự linh hoạt, nhưng đôi khi họ cần một chút động lực. Khi nhận phòng hoặc trước khi đến, hãy hỏi khách xem họ có muốn sử dụng dịch vụ dọn phòng gián đoạn hơn là hàng ngày hay không. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm chi phí lao động mà còn giảm chi phí rửa tiền và tăng hiệu quả hoạt động.

4. Giảm chi phí năng lượng

Theo Energy Star, các khách sạn ở Mỹ chi khoảng 6% chi phí hoạt động cho năng lượng mỗi năm, và chi phí thậm chí còn tăng cao hơn nữa trong thời gian gần đây. Để giảm thiểu chúng, hãy bắt đầu với các sáng kiến bền vững đơn giản, giá cả phải chăng như bóng đèn LED, đào tạo nhân viên và bảo trì thường xuyên hệ thống HVAC. Về lâu dài, hãy đầu tư vào cảm biến chiếm chỗ, bộ điều nhiệt thông minh và hệ thống HVAC tiết kiệm năng lượng.

5. Thực hành quản lý doanh thu thông minh

Quản lý doanh thu không chỉ đơn thuần là tạo ra doanh thu mà còn là kiểm soát chi phí phân phối và thu hút khách. Chi phí có thể thay đổi đáng kể tùy theo kênh và chiến lược đặt phòng trực tiếp sẽ giúp giảm hoa hồng OTA. Bằng cách nhắm mục tiêu đến khách thường xuyên và khách lưu trú lâu dài, bạn có thể giảm chi phí tiếp thị và lao động. Và bằng cách dự báo chính xác tỷ lệ sử dụng phòng, bạn có thể giúp giảm tình trạng dư thừa và lãng phí.

6. Đánh giá lại phần mềm của bạn

Với công nghệ ngày càng phổ biến trong các khách sạn, bạn rất dễ mất kiểm soát chi phí. Để giảm chi phí lao động, hãy sử dụng các công cụ tự động hóa các tác vụ đơn giản, lặp đi lặp lại như công cụ đặt phòng trên web, nền tảng tương tác với khách và giải pháp đăng ký từ xa. Để giảm chi phí công nghệ tại chỗ, hãy chuyển sang nền tảng quản lý khách sạn tích hợp, dựa trên đám mây.

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu trải nghiệm TCSOFT Hotel?

Đăng ký dùng thử
Dùng thử