TCSOFT HOTEL

1900.571.529

Giới thiệu khách hàng.

Giới thiệu khách hàng - Nhận ngàn quà tặng

Nhằm mục đích giúp sản phẩm phần mềm quản lý khách sạn TCSOFT HOTEL tiếp cận đến nhiều khách hàng mà không mất thêm nhiều chi phí, TCSOFT đã triển khai chương trình "Giới thiệu khách hàng - Nhận ngàn quà tặng" dành cho khách hàng đã sử dụng phần mềm quản lý TCSOFT HOTEL

Với mỗi khách sạn sử dụng phần mềm do được giới thiệu, khách hàng mới đăng ký sử dụng phần mềm và khách sạn giới thiệu sử dụng phần mềm đều nhận được ưu đãi như sau:

Khách sạn giới thiệu sẽ được tặng thêm 5% giá trị hợp đồng khách sạn mới đăng ký.

Khách sạn mới cũng sẽ được giảm thêm 5% giá trị hợp đồng của mình đã thanh toán.

 

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu trải nghiệm TCSOFT Hotel?

Đăng ký dùng thử
Dùng thử
hotline
hotline